Les estances

ESTANCES

Cada grup d’edat té la seva estança de referència, on fa les entrades i les sortides, i on té ubicats els seus objectes personals.

Hi ha estances compartides per l’estona de dinar, l’estona del descans, i per fer les acollides del matí i del migdia.