El joc, les propostes i els materials

JOCS PROPOSTES I MATERIALS(11) (Mitjà)

Els infants mostren un impuls natural i la necessitat d’explorar l’entorn que els envolta. Aquesta exploració la fan mitjançant el joc, on es van coneixent a si mateixos, als altres i al món.

Els facilitem un entorn segur i provocador que afavoreixi el joc espontani i li permeti satisfer les seves necessitats físiques i emocionals, respectant el seu temps i ritme personal.

Nosaltres els facilitem els espais, els materials, el temps i la presència. Ells trien el moment i allò que els interessa.

Els materials que oferim estan pensats i al seu abast, preparats per tal que els generin curiositat. Acostumen a ser materials naturals, no estructurats que permeten que l’infant utilitzi la imaginació i decideixi quin objecte vol que sigui aquell material.

En un dia vivim moments diversos. Compartim espais a l’exterior i a les estances, ens desplacem pels diferents espais i ens preparem per fer tallers, per escoltar contes, per anar a dinar, per descansar…

Procurem que durant tots aquests moments hi hagi un clima harmònic que afavoreixi la calma i la tranquil·litat.