La llar

Qui som?

La Llar d’Infants Municipal la Baldufa és un centre d’Educació Infantil de primer cicle que neix l’any 2008 com a servei de suport a les famílies de Vilanova amb infants petits ( 0-3 anys ).
La nostra finalitat és cooperar i donar suport a les famílies en el procés de creixement i desenvolupament integral dels fills i filles, creant un entorn i un clima ric en estímuls que generi situacions educatives, lúdiques, socials i sanitàries que permetin a l’infant avançar en el seu procés d’autonomia.
La Llar d’Infants Municipal la Baldufa facilita la relació entre infants i adults, i és a través de l’observació, l’experimentació i la descoberta del propi entorn que la nostra tasca pedagògica pren sentit. Mitjançant el diàleg i el respecte per l’infant s’afavorirà l’adquisició d’hàbits, valors i el reconeixement de l’infant com a persona que pensa i es qüestiona.
La Baldufa acull a 82 infants amb edats compreses entre les 16 setmanes i els 3 anys. Oferim sis línies educatives:
Una aula del grup de petits 0-1 anys amb capacitat per a 8 infants.
Una aula “ comodí “ del grup de petits 0-1 anys o del grup 1-2 anys amb capacitat per a 8 infants. ( Aquesta aula serà d’un grup o d’un altre en funció de la demanda d’aquell curs ).
Dues aules del grup de mitjans 1-2 anys amb capacitat per a 13 infants a cada aula.
Dues aules del grup de grans 2-3 anys amb capacitat per a 20 infants a cada aula.

Quin és el nostre concepte d’educació?

  • L’educació té a veure amb una actitud davant la vida, amb una filosofia de l’existència de la persona.
  • Ens definim com una escola activa, viva, integradora i motivadora, basada en la coeducació entre la família, l’escola i l’entorn.
  • Creiem en una educació basada en la naturalesa, en els interessos i necessitats dels infants, tant biològiques com socials.
  • Generem cultura.
  • Creiem en el valor de les actituds, de les relacions afectives positives com a font de seguretat de l’infant.
  • Respectem a l’infant com a persona i el seu propi ritme d’aprenentatge.
  • Considerem que l’educació d’un infant depèn principalment dels seus pares encara que d’una forma paral·lela hi tingui un paper fonamental l’escola i l’entorn.
  • L’experimentació mitjançant els sentits és el motor de les activitats que es realitzen a l’escola.
  • El joc és una eina de coneixement dels infants que els permet aprendre i anar adquirint aprenentatges significatius des de les edats primerenques.

Serveis que oferim

Horaris i quotes

Les persones que treballem a la llar d’infants la Baldufa