Horaris i quotes

HORARI

ACTIVITAT

7:45h a 9:00h

Servei Acollida Matí

9:00h a 9:15h

Entrada infants a la llar

9:00h a 12:00h

Llar d’infants Matí

11:45h a 12:15h

Sortida infants de la llar

12:00h a 15:00h

Servei de Menjador  i Descans

15:00h a 15:15h

Entrada infants a la llar

15:00h a 17:00h

Llar d’infants tarda

16:45h a 17:15h

Recollida infants Escola Bressol Tarda

* Aquest curs 2020-2021 els horaris habituals de la llar poden modificar en funció del protocol establert pel Departament d’Ensenyament i Salut

Quotes

Quota Llar d’infants    135 euros / mes

Servei Acollida de 7:45 a 8:45 h   10 euros / mes

Servei migdia  de 12h a 13h 10 euros / mes

Servei de menjador  de 12:00h a  14:45h   6 euros / dia

Servei de descans ( fins als 18 mesos ) de 12:00h a 14:45h  3,50 euros / dia

Esmorzars i berenars  1 euro / àpat

Hora esporàdica  6 euros