El Molinet

molinet_portada


ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

” EL MOLINET”

Servei d’Atenció a la Petita Infància i la família

Escola Bressol El Molinet
C/ Molí, 20
08788 Vilanova del Camí
Tlf. 938070893

a/e: ebm.elmolinet@incoop.cat